ZAMÓW PRZEWODNIKA PRZEZ INTERNET

Po zapoznaniu się z ramowym programem wycieczki i cennikiem w celu rezerwacji wycieczki prosimy o złożenie zamówienia:

    • faxem
      0 58 3430104-w j.polskim
      0 58-3489873-w j. angielskim

Zamówienie prosimy zgłaszać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.


Data : 01-03-2024

Imię i nazwisko osoby rezerwującej przewodnika/pilota

Nazwa szkoły/firmy:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

tel. stacjonarny:

Planowany termin oprowadzania
(godzina, dzień, miesiąc, rok) :

Ilość godzin oprowadzania(pilotażu):

Dane do rachunku :

Forma płatności:

OSOBA KONTAKTOWA

Imię, Nazwisko :

tel. komórkowy:

e-mail:


SPECYFIKACJA REZERWACJI
(co Państwo chcieliby zwiedzić):