O nas

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Poraj" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku powstało w 1994r. i osobowość prawną uzyskało w dniu 2 11 1994r. po wpisaniu spółki do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy-Rejestrowy i uzyskało nr RHB 10001.

Na początku swojej działalności Przedsiębiorstwo zajęło się prowadzeniem Agencji Ubezpieczeniowej i ubezpieczało na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych:Compensa , Polisa, Polonia i Inter-Fortuna.Kolejnym rodzajem usług było windykacja należności.

W dniu 22 06 1995r. Minister Spraw Wewnętrznych przyznał Przedsiębiorstwu Koncesję Nr K-273/95 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony obiektów i konwojowania wartości pieniężnych oraz przedmiotów wartościowych oraz usług detektywistycznych.

Po uzyskaniu w/wym. koncesji rozpoczęto wykonywanie usług detektywistycznych na rzecz podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych.Rozwinięciem tej działalności było świadczenie usług na rzecz Towarzystw Ubezpieczeniowych w zakresie badań okoliczności zaistniałych wypadków komunikacyjnych.

Następnie Przedsiębiorstwo przystąpiło do wykonywania usług fizycznej ochrony obiektów.

W 1999r. do asortymentu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo włączyliśmy przeprowadzanie i rozliczanie inwentaryzacji oraz archiwizację dokumentów.

W 2000r. Przedsiębiorstwo zostało członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Firm Fizycznej i Technicznej Ochrony Mienia.

W dniu 31 10 2000r. w wyniku przeprowadzonej weryfikacji Agencji Ochrony Przedsiębiorstwo uzyskało wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Koncesję Nr L-1746/00 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezposredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego.

W 2001r. Sąd Rejonowy w Gdańsku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Przedsiębiorstwa do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000043430.

W 2007r. rozszerzyliśmy zakres naszych usług o prowadzenie szatni i portierni, sprzątania obiektów, oczyszczania strychów, piwnic i komórek oraz wykonywania drobnych prac remontowych.

Ponadto prowadzimy działalność w zakresie turystyki poprzez usługi pilotażu wycieczek turystycznych i przewodnictwo po Trójmieście i województwie pomorskim. Nasz zespół to licencjonowani przewodnicy oraz piloci z wieloletnim doświadczeniem. Są wśród nas nauczyciele i studenci, emeryci oraz osoby czynne zawodowo. Każdy z nas posiada kierunkowe wykształcenie przydatne m.in. do pracy z dziećmi i młodzieżą. Wśród nauczycieli czynnych zawodowo, emerytów są osoby, które poza tym wykształceniem posiadają ukończone studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne przydatne podczas oprowadzania wycieczek np. oligofrenopedagogika, socjoterapia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, terapia pedagogiczna, resocjalizacja itp.

Jednocześnie nadmieniamy , że działalność przedsiębiorstwa oparta jest wyłącznie na polskim kapitale zakładowym.

 

Nasze referencje:

  1. Spółdzielnia pracy "Mercur" - Gdańsk
  2. InterPolska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. - Gdańsk
  3. "SOFIX" sp.j. R.Salawa, P.Dorsz - Gdynia
  4. Administracja Budynków Komunalnych Nr 3 - Gdynia
  5. "PRALNIA AKADEMICKA" - Gdańsk
  6. Oddział Terenowy Biura Agencji Mienia Wojskowego - Gdynia
  7. Gimnazjum Nr 29 - Gdańsk
  8. Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia - Gdańsk
  9. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa - Gdynia
  10. Gimnazjum Nr 20 - Gdańsk