Oferta usług P.W."PORAJ"sp. z o.o.

AGENCJA OCHRONY

Oferujemy kompleksową ochronę fizyczną różnego rodzaju obiektów takich jak:

 • osiedla
 • biura
 • szkoły
 • firmy
 • place budów

Prowadzimy ochronę w systemie całodobowym lub innym w zależności od obiektu i wymagań Klienta. Na tej podstawie przygotowujemy ofertę i umowę o świadczenie usług ochrony.

Nasi pracownicy zobowiązani są w szczególności do:

 • systematycznej kontroli sprawności działania infrastruktury technicznej oraz funkcjonowania zabezpieczeń alarmowych obiektu ochrony,
 • bezpośredniej i skutecznej ochrony mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem,
 • zapobiegania zakłoceniom porządku w obiekcie chronionym oraz podejmowanie stosownych interwencji w przypadku zagrożenia osób lub ochranianego mienia,
 • niedopuszczania do przebywania w obiekcie chronionym osób nieuprawnionych,
 • niezwłocznego powiadamiania Zleceniodawcę i Policję o dokonaniu czynu przestępczego,
 • zabezpieczenia obiektu (miejsca zdarzenia) ochrony przed zatarciem śladów przestępstwa.

Wyżej wymienione usługi możemy świadczyć kompleksowo na rzecz Państwa Firmy jak i w sposób jednostkowy i sporadycznie.

Zatrudniamy młodych jak również starszych doświadczonych pracowników, cechujących się uczciwością, wykazujących nieposzlakowaną kulturę osobistą, a jednocześnie reagujących na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w sposób stanowczy.
Gwarantujemy konkurencyjne stawki opłat za świadczone przez nas usługi jak również ich niezmienność przez okres 3 lat od podpisania umowy.

Zapraszając do współpracy zapewniamy profesjonalizm i rzetelność świadczonych przez nasz usług. Gwarancją naszej wiarygodności jest zadowolenie naszych klientów oraz fakt, że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za wykonywane przez nas usługi.

 

OCHRONA TECHNICZNA I MONITORING OBIEKTÓW

Ochroną techniczną obejmujemy obiekty jak i wyznaczone pomieszczenia obiektów, które ze względu na usytuowanie jak i przeznaczenie są szczególnie narażone na włamania i kradzieże.

W tych miejscach instalujemy systemy alarmowe z powiadamianiem o dokonanym naruszeniu systemu(alarm cichy , alarm głośny).System powiadamia ochronę fizyczną danego obiektu jak i Centrum Monitoringu Agencji. Centrum stwierdza gdzie nastąpiło naruszenie systemu i na to miejsce kieruje agentów ochrony danego obiektu lub patrol interwencyjny, który po przybyciu stwierdza gdzie i jak nastąpiło naruszenie danego pomieszczenia-obiektu, zabezpiecza miejsce zdarzenia i powiadamia odpowiednie służby (Policję,Straż Pożarną itp.) Monitoring obiektów jest na pewno najtańszą a jednocześnie skuteczną formą zabezpieczenia. Dwudziestoczterogodzinny system nadzoru elektronicznego oraz szybkie i sprawne grupy interwencyjne gwarantują stałe poczucie bezpieczeństwa. Do obsługi tych zleceń posiadamy specjalnie szkolonych pracowników w stacji monitorowania oraz gotowe w każdej chwili grupy interwencyjne.

Rozwinięciem systemu alarmowego jest zainstalowanie telewizji przemysłowej (system kamer) z rejestratorami obrazu i stacją monitoringu wizyjnego.W/wym. pozwala na objęcie ochroną wizyjną całego lub wydzielonego obszaru i rejestracji wizyjnej zaistniałych na tym obszarze zdarzeń.

 

 

OFERTA CCTV

Szanowni Państwo, prowadzimy działalność w zakresie projektowania, montażu i konserwacji systemów telewizji przemysłowej CCTV. Stosowane przez nas urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty, atesty i homologacje.

 

PILOCI I PRZEWODNICY

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy serdecznie do zwiedzania Trójmiasta i Pomorza oraz do skorzystania z naszej oferty.

PROPONUJEMY:

 • usługi przewodników i pilotów

 • opracowanie tras turystycznych

 • przygotowanie kalkulacji (wstępy, opłaty za przewodnika, wyżywienie, noclegi, wynajem autokaru itp.)

 • pomoc w rezerwacji noclegów, wyżywienia, biletów wstępu, rejsów, biesiad integracyjnych, przyjęć, bezpiecznych miejsc do parkowania, wynajmu autobusów i busów,

 • pomoc w wyborze atrakcji turystycznych, imprez regionalnych

 • pomoc w wyborze zajęć edukacyjnych

OFERUJEMY usługi przewodników i pilotów bez pośredników. Realizujemy programy zwiedzania dostosowane do życzeń turystów, nauczycieli i uczniów. Zapraszamy do miłego spędzenia czasu w Trójmieście i na Pomorzu. Poznajcie Państwo jego zabytki, muzea, galerie, plaże i regionalną kuchnię.

Przewodnicy i piloci zapewnią najwyższą jakość usług.

Jesteśmy żywą encyklopedią naszej krainy historycznej!

 

ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

Proponujemy Państwu skorzystanie z naszej usługi jaką jest przeprowadzenie archiwizacji dokumentów.

W Państwa firmach niejednokrotnie działających od wielu lat nagromadziły się setki a może tysiące dokumentów i akt składowanych w szafach i różnego rodzaju schowkach i magazynach.

Wiele z nich straciło już dawno wszelką wartość użytkową i zajmuje niepotrzebnie miejsce.

Dlatego też proponujemy Państwu przeprowadzenie archiwizacji posiadanych dokumentów poprzez ich przegląd, brakowanie czyli eliminację tych które straciły już wszelką wartość użytkową i nie podlegają archiwizacji i archiwizację pozostałych wg działów, roczników itp.

 

PRZEPROWADZANIE INWENTARYZACJI I ROZLICZANIE REMANENTÓW

Prowadząc działalność handlową, produkcyjną lub usługową sprzedajecie Państwo towary w hurtowniach i w sklepach oraz produkując i świadcząc usługi magazynujecie materiały i wyroby gotowe w magazynach.

Stan towarów, wyrobów i materiałów zmienia się z dnia na dzień. Ale są chwile, w których musicie Państwo sprawdzić stan towarów i materiałów jak również wiarygodność pracowników, którzy za nie materialnie odpowiadają.

Dlatego też proponujemy Państwu przeprowadzenie inwentaryzacji rocznych, okresowych i doraźnych np. po kradzieżowych przez zespoły inwentaryzacyjne złożone z wykwalifikowanych pracowników w zakresie gospodarki magazynowej.

Inwentaryzacje (spisy z natury) zespoły inwentaryzacyjne wykonują w terminach i w czasie uzgodnionym z Państwem.

Wyżej wymienione pozwoli Państwu na otrzymanie obiektywnych wyników inwentaryzacji wykonanej przez osoby z zewnątrz i nie odrywanie Waszych pracowników od ich podstawowych obowiazków.

Ponadto po wykonanej inwentaryzacji na Państwa zlecenie wykonujemy rozliczanie remanentów celem ustalenia zaistniałych różnic.

 

SPRZĄTANIE OBIEKTÓW I OCZYSZCZANIE POMIESZCZEŃ

Przedsiębiorstwo oferuje Państwu usługi w postaci kompleksowego sprzątania obiektów tj. biur, magazynów oraz otaczających te budynki terenów.

Sprzątanie - pomieszczeń biurowych, klatek schodowych, sanitariatów, magazynów, mycie okien oraz sprzątanie terenów zielonych i parkingów.

Oczyszczanie - strychów, poddaszy, stropodachów, piwnic, komórek itp. z gruzu, śmieci, mebli, zanieczyszczeń pozostawionych przez lokatorów, zanieczyszczeń po ptakach.

Ponadto po oczyszczeniu z zanieczyszczeń wykonanie dezynfekcji pomieszczeń i zabezpieczenie otworów wentylacyjnych specjalnymi kratkami zapobiegającymi przedostaniu się ptaków do pomieszczeń.